European and Czech subsidies

Projekt
PODPORA EXPORTU SPOLEČNOSTI BROKIS S.R.O. NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH:
CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013799
je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpora exportních aktivit společnosti BROKIS s.r.o. prostřednictvím účasti na zahraničních veletrzích, které jsou zaměřeny na světelnou techniku a designové výrobky.

INOVAČNÍ VOUCHERY – VÝZVA III. – TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACE SVÍTIDEL CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015623
je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je provedení zkoušek dle platných norem pro bezpečnost a technickou úplnost svítidel + získání certifikátů k výrobkům firmy Brokis s.r.o.

Fotometrické měření svítidel Brokis 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/20/0024807

Inovační vouchery – VI. výzva
Předmětem služby smluvního výzkumu je fotometrické měření svítidel BROKIS v rámci, kterého bude navázána spolupráce s Vysokou školou báňskou. Realizací dojde k měření světelně technických parametrů u dodaných svítidel a jejich variací.