Whistleblowing

Povinnost povinného subjektu – zaměstnavatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatele uveřejnit informace dálkovým přístupem

Dle ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) je třeba na webových stránkách společnosti uveřejnit následující informace:

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatele určila BROKIS s.r.o. za příslušnou osobu Jitka Červenková.

 

Kontaktní údaje

Příslušná osoba paní Jitka Červenková – Telefon: 607 042 188E-mail: jitka.cervenkova@brokis.cz        

Příslušná osoba paní Blanka Brychtová – Telefon: 774 869 521E-mail: brychtova@decroix.cz     

Adresa pro písemnou komunikaci s příslušnou osobou: Sídliště Janštejn 39, Horní Dubenky 588 52

Oznamovatelé jsou oprávněni podat svá oznámení prostřednictvím níže uvedených nahlašovacích kanálů:

  1. a) elektronicky na speciální e-mailovou adresu pro přijímání oznámení

[whistleblower@jgg.cz]

(dále jen „e-mailová adresa“); do e-mailu má přístup pouze příslušná osoba. Tato zabezpečená internetová komunikační platforma byla zřízena zaměstnavatelem.

  1. b) nebo ústně, a to po domluvě s příslušnou osobou na pracovišti BROKIS s.r.o. ve sjednaný termín v pracovní dny od pondělí do pátku od 6:00 hod. do 14:30 hod. v kanceláři v 1. patře., BOZP. O ústně podaném oznámení bude sepsán záznam, s následnou možností přepis ústního oznámení zkontrolovat, případně upravit a odsouhlasit stvrzením podpisem oznamovatele.
  2. c) písemně lze podat oznámení na adresu sídliště Janštejn 39, 588 52 Horní Dubenky. Oznámení musí být podáno v řádně zalepené obálce opatřené nápisem „WHISTLEBLOWING – K RUKÁM POVĚŘENÉ OSOBY – NEOTVÍRAT“. Při nesplnění této podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací.
  3. d) oznámení lze také zaměstnavateli podat do boxu umístěného na BROKISE vždy v pracovní dny od pondělí do pátku od 6:00 hod. do 14:30 hod. v kanceláři v 1. patře BOZP. Oznámení musí být podáno v řádně zalepené obálce opatřené nápisem „WHISTLEBLOWING – K RUKÁM POVĚŘENÉ OSOBY – NEOTVÍRAT“. Při nesplnění této podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací.
  4. e) oznámení je možné také podat externímu řešiteli, Ministerstvo spravedlnosti ČR, a to písemně: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ 128 10, nebo e-mailem: oznamovatel(zavináč)msp.justice.cz nebo telefonicky 00420 221 997 840.

Povinná osoba – zaměstnavatel využívá svého práva a vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt – zaměstnavatele nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

Povinná osoba zveřejňuje na webových stránkách společnosti Směrnici o vnitřním oznamovacím systému pro oznamování protiprávního jednání a o ochraně těchto oznamovatelů (whistleblowing)